Din order

Avluftning

Avluftning

Ta bort luft från ditt vätskesystem

Spirotop - Originalet

En automatisk avluftare för värmesystem och kylsystem

Fri luft samlas vid de högsta punkterna i en anläggning. SpiroTop automatiska avluftare är särskilt framtagna för att snabbt och effektivt avlägsna denna luft. Om en anläggning behöver tömmas sörjer SpiroTop för ett snabbt och pålitligt insläpp av luft.

 

 

Varför använder man en SpiroTop?:

Man använder en Spirotop för att fylla och avlufta anläggningen, hålla högpunkterna i ledningssystemen fria från luft, och för att undvika luftkuddar i systemet.

 

Fördelar med SpiroTop:

Nedanstående egenskaper sörjer tillsammans för att den automatiska SpiroTop inte läcker under sin livstid:

1. Genom ventilens särskilda konstruktion kommer den alltid att stänga helt.

2. Ventilens specialkonstruerade säte är mycket hållbart.

3. De robusta flottörerna är gjorda av massiv polymer och kommer inte att spricka.

4. Det stora luftgapet från vattnet (minimalt 40 mm) förebygger att ventilen förorenas. En sådan förorening är en av de vanligaste orsakerna till läckage.

5. Spirotops ½”-anslutning undviker ”pipett-verkan”.

6. Ett komplett sortiment, lämpat för diverse tryck och temperaturer.

7. Exceptionell garanti.