Den nya Spirovent Superior S250

Den nya Spirovent Superior S250

Det perfekta valet som även låter perfekt

Möt vår nya, tysta, kraftfulla Spirovent Superior S250 - endast 41 dB


SpiroVent Superior S250 är framtagen för mindre kommersiella installationer, med andra ord för system med mindre volym.
Genom att lägga till denna produkt utvidgar Spirotech avgasningsfamiljen så att den växande efterfrågan från nya system som arbetar vid lägre temperaturer kan tillgodoses.
Eftersom SpiroVent Superiorfamiljen blir alltmer omfattande behövs det inte kompromissas när man vill ha den perfekta lösningen för de system man stöter på.
 

Vad är en vakuumavgasare?

En vakuumavgasare utsätter systemvatten för mycket lågt tryck, långt under atmosfärtrycket, och detta frigör de upplösta gaserna.
Vatten absorberar i sin natur lätt gaser tills det är mättat. Vid lägre tryck kan mindre gaser absorberas. Vakuumavgasning behandlar vatten från systemet i små volymer.
Vattnet utsätts för undertryck och frigör alla upplösta gaser. Det är som att öppna en kolsyrad dryck, så snart du börjar skruva av locket så hör och ser du hur gasen åker upp och ut.
De små volymerna av avgasat vatten återförs till systemet. Systemvattnet är nu “hungrigt” på gas och löser snabbt upp eventuella luftfickor som det stöter på i systemet.
Det mättade vattnet går tillbaka till avgasaren och utsätts återigen för ett vakuum för att avlägsna de lösta gaserna.
På så sätt hålls systemet fritt från luft och gas.


Fördelar med S250

  • Felfri och tyst avgasning, endast 41 dB
  • Låga reparations- och reservdelskostnader
  • Låga service- och underhållskostnader
  • Hög prestanda vid avgasning
 
 
Med ny teknik så är nu Spirotechs avgasningsteknik tystare än någonsin. Hemligheten hittar vi i den Patenterade Venturi Loop, en hastighetsstyrd centrifugalpump kombinerad med en Venturi.
En sensor övervakar kontinuerligt kärlets tryck när avgasning sker och pumpen justeras därefter. Detta säkerställer mjuka tryckövergångar och noggrann kontroll på trycket.
Detta ger mycket låg resonans och knappt märkbart systembrus. Glöm inte att ett luftfritt system betyder att det inte kommer att finnas någon luft kvar som kan orsaka vibrationer/missljud.
 
Mer dokumentation om Spirovent Superior S250
 
Kontakta gärna vår Produktchef Fredrik Ljung för mer information. Du når honom på 010-22 00 215 eller fredrik.ljung [at] rethermkruge.se