Intyg & Bedömningar

Intyg & Bedömningar

Hitta din bedömning här

Byggvarubedömningen (BvB)

BVBs ägare ser hållbarhetsbedömning av produkter som ett sätt att ta ansvar för de material som byggs in och används i såväl byggnader som anläggningar och som kommer att lämnas till kommande generationer. Med samlad kraft har man därför utvecklat ett system för hållbarhetsbedömning med ambitionen att det ska bli det enda system som behövs i byggbranschen. Styrkan i BVB är den breda förankring som ligger bakom de bedömningskriterier byggvarorna bedöms efter. Med hållbarhetsbedömning menar vi en bedömning av produktens kemiska innehåll och miljöpåverkan under livscykeln, men i förlängningen också av produktens sociala påverkan i leverantörsledet.

Du hittar ReTherm Kruges BvB dokumentation här

 

Sunda Hus

SundaHus erbjuder fastighetsägare trygghet, nu och i framtiden, genom ett brett utbud av tjänster för medvetna materialval. Med ett webbaserat system och kvalificerad rådgivning är SundaHus en helhetslösning för att systematisera arbetet med att fasa ut farliga ämnen i en byggnads hela livscykel SundaHus i Linköping AB (publ) grundades 1990 som ett konsultbolag för en bättre inomhusmiljö och är idag en ledande aktör på området medvetna materialval.

Du hittar ReTherm Kruges Sunda Hus dokumentation här

 

Typgodkännande

Här har vi samlat resterande typgodkännanden för våra produkter, såsom FM godkännande, SBSC intyg och VdS dokumentation. 

Du hittar typgodkännanden här

 

LEED V4

LEED V4 är en amerikansk certifiering som börjat växa i Europa och Sverige. Som världens första tillverkare av rörsystem har Aquatherm utvecklat en miljöproduktdeklaration (Environmental Product Declaration, EPD) för sina produkter. Genom detta bidrar Aquatherms produkter till att uppnå poäng i LEED-systemet. 

Du hittar ReTherm Kruges LEED dokumentation här