Kunskapsbank

CO₂e – jämförelse mellan olika rörmaterial

Jämförelsetabell för olika rörmaterial, antal kg CO₂ per meter

kg CO₂ / meter rör
32 x 3,6 mm green pipe rör (tappvatten) 0,80
32 x 2,9 mm blue pipe rör (kyla/Värme) 0,63
28 x 1,2 mm kopparrör 3,85
28 x 1,5 mm elförzinkat press rör 2,00
63 x 5,8 mm blue pipe rör (kyla/Värme) 2,44
54 x 2,0 mm kopparrör 12,35
54 x 2,0 mm elförzinkat press rör 3,95
90 x 8,2 mm blue pipe rör (kyla/Värme) 4,94
76,1 mm kopparrör 17,64
84 x 2,0 mm rostfritt rör 18,42

Källa: Thinkstep