Kunskapsbank

Ny lag om klimatdeklarationer av byggnader

Sverige har nyligen infört en ny lag om klimatdeklarationer för byggnader. Detta beslut är en del av landets satsning på att uppnå ett hållbart och klimatneutralt samhälle till år 2045. Bygg- och fastighetssektorn står för en betydande del av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser, och därför är det viktigt att se till att byggnader som uppförs har en minimal klimatpåverkan.

Lagen om klimatdeklarationer för byggnader kräver att alla nya byggen som genomgår omfattande renoveringar ska ha en klimatdeklaration. Klimatdeklarationen ska inkludera uppgifter om byggnadens klimatpåverkan från produktion av material till användning och rivning. Genom att klimatdeklarera alla byggnader kan man mäta deras påverkan på miljön och utveckla strategier för att minska klimatpåverkan vid uppförande.

En av fördelarna med PP-rör är att de har låg vikt, vilket minskar den totala mängden material som behövs för att installera rörsystemet. Dessutom har PP-rör en lång livslängd och kräver minimalt underhåll, vilket minskar behovet av reparationer och därmed minskar klimatpåverkan.
PP-rör är också 100% återvinningsbara och kan återanvändas i nya produkter, vilket minskar mängden avfall och därmed minskar miljöpåverkan från produktion och avfallshantering.

Lagen om klimatdeklarationer för byggnader är ett steg i rätt riktning mot en mer hållbar bygg- och fastighetssektor. Genom att minska utsläppen från bygg- och fastighetssektorn kan Sverige bidra till att minska den globala klimatpåverkan. Detta beslut visar också Sveriges ledarskap när det gäller att ta ansvar för miljön och att driva på utvecklingen av klimatvänliga lösningar.