Kunskapsbank

Upptagning av luft beror på tryck och temperatur

Vatten i naturen alltid innehåller en viss mängd luft som är bunden (ej bubblor) i vätskan. När man fyller på ett värmesystem och värmer upp vattnet, frigörs en del av den bundna luften och samlas i radiatorer och högpunkter. När systemet sedan kallnar på sommaren, absorberar vattnet fri luft igen.

Luftens löslighet i vatten påverkas av både tryck och temperatur. När temperaturen höjs i en värmeväxlare eller panna, frigörs luft eftersom det varmare vattnet inte kan binda lika mycket luft. Luft kan också frigöras vid trycksänkningar i systemet, till exempel i ventiler.

I vissa situationer kan trycket bli så lågt efter ventiler eller på sugsidan av stora pumpar att luft sugs in i systemet. Detta kan orsaka problem i vissa fall, och det är viktigt att ha kontroll över luftens närvaro i värmesystemet för att undvika eventuella problem.