Kunskapsbank

Därför är det viktigt med rätt sorts tryckhållning

För att uppnå ett optimalt system är det grundläggande att ha en stabil tryckhållning. Om trycket i systemet varierar och inte når minst 0,5 bars övertryck på högsta punkten, riskerar man att luft sugas in i systemet.

För att undvika detta är det viktigt att använda ett slutet tryckhållningssystem där vätskan inte kommer i kontakt med atmosfären. Det är avrått att använda öppna tryckhållningssystem eftersom de fungerar som en lunga och tillför syre till systemet. Genom att följa denna princip kan man säkerställa ett optimalt och effektivt system.