Kunskapsbank

Smuts i cirkulerande system

Inom ett värme- eller kylsystem finns flera känsliga komponenter såsom pumpar, växlare, ventiler och annat. För att skydda dessa komponenter och säkerställa deras långsiktiga funktion är det viktigt att ta bort smuts och magnetit från systemet. För att uppnå detta kan man använda olika modeller av SpiroTrap, som är en produktserie med flera olika modeller för att effektivt avlägsna smuts och magnetit från systemet. Genom att använda SpiroTrap kan man förlänga livslängden på systemets komponenter och undvika kostsamma reparationer.