Kunskapsbank

Rätt avluftare på rätt plats

Grundreglerna för den bästa placeringen av SpiroVent, en produkt som används för att avlägsna luft och smuts från vätskesystem. Det är viktigt att placera SpiroVent på en plats med så hög temperatur som möjligt samt så lågt tryck som möjligt, det får inte bli undertryck.

Att ha en hög temperatur gör att luft och smuts lättare separeras från vätskan, vilket gör SpiroVent mer effektivt. Men trycket bör vara lågt eftersom högt tryck kan minska SpiroVents kapacitet att avlägsna luft och smuts från systemet.

Kontrollera att flödet ej nämnvärt överstiger det rekommenderade