Kunskapsbank

Välj rätt avgasare

För att välja en lämplig storlek på en undertrycksavgasare är det viktigt att ha kännedom om drifttrycket och mängden vätska som finns i systemet. Genom att ha denna information kan man välja en undertrycksavgasare som har kapacitet att hantera det aktuella trycket och volymen av vätska som cirkulerar i systemet.

Att ha en korrekt dimensionerad undertrycksavgasare är avgörande för att upprätthålla en effektiv och pålitlig drift av systemet. Om undertrycksavgasaren är för liten kan den inte hantera det tryck och volym av vätska som systemet producerar, vilket kan leda till övertryck och skador på utrustningen. Men en undertrycksavgasare som är för stor kan vara onödigt stor och kostsam och ta upp för mycket utrymme.

Därför är det viktigt att förstå systemets behov och välja en undertrycksavgasare som är anpassad efter dessa krav för att säkerställa optimal prestanda och driftsäkerhet.