Warning: Undefined variable $headvid in /home/rethermk/public_html/wp-content/themes/seodr/template-simplehead.php on line 52

Retherm Kruges visselblåsarfunktion

Det är viktigt för oss att garantera att alla våra medarbetare arbetar i en säker, trygg, rättvis och transparent miljö. Därför uppmuntrar vi anställda, kunder, leverantörer, affärspartners och andra intressenter att rapportera misstänka tjänstefel och misstänkt felaktiga händelser till vår visselblåsarfunktion.

Vår ägare Ernströmgruppen har tillsammans med Whistleblowing Solutions AB implementerat en visselblåsarfunktion (Whistlelink) så att man ska kunna rapportera helt anonymt.

Du hittar all relevant information om hur man rapporterar och hur ärendet kommer att hanteras på ernstromgruppen.whistlelink.com. Du är naturligtvis anonym under hela processen, och det är upp till dig hur mycket information du vill lämna.

Alla inkomna ärenden hanteras omgående av Whistleblowing Solutions som agerar extern mottagare. Alla anmälningar får ett unikt ärendenummer och en verifieringskod. De kan användas för att skicka in kompletterande uppgifter eller få återkoppling i ärendet. Återkoppling kommer senast 90 dagar efter mottagandet.

Whistleblowing Solutions genomför en första bedömning av ärendet för att avgöra om det är av sådan karaktär att det kan hanteras i visselblåsarfunktionen. Alla rapporter behandlas konfidentiellt och visselblåsaren är helt anonym genom hela processen.