Din order

PP Rörsystem

Polypropylen rörsystem

Teknisk Support

Fusiotherm Green Pipe

Kompositrör för kallt och varmt tappvatten Raka rör för stråk och stam. Sammanfogningen sker enkelt och ekonomiskt med fusionssvets eller med elsvetsmuff. Fusiotherm SDR 9 är den nya generationen green pipe med tunnare godstjocklek och högre kapacitet. 

SHT-Combi Grey Pipe

Diffusionstätt rör-i-rörsystem Används både till tappvatten och värmesystem. Tillverkat i högvärdig PB (Polybuten) som har mycket goda tekniska och hygieniska egenskaper. Belagt med ett EVOH-skikt och fungerar som syrediffusionsspärr.

Climatherm Blue Pipe

Kompositrör för kylsystem och tekniska applikationer Används med Fusiotherm rördelar och klarar ett högre flöde genom mindre godstjocklek. 

Climatherm OT

Climatherm OT För värmesystem, belagt med ett EVOH-skikt som gör det diffusionstätt enligt DIN 4726. 

Firestop Red Pipe

Kompositrör för sprinklersystem Med inbyggd brandhämmare godkänt för sprinkleranläggningar i Sverige enligt SBSC. Firestop är helt korrosionsfritt och kräver därför inget löpande underhåll. Firestop Red Pipe säkerställer därmed funktionen i hela anläggningen.

 

ReTherm Kruge PP Rörsystem Teknisk dokumentation

Saknar du något? 

Sök upp den individuella produkten med namn eller RSK nummer här