Referensprojekt

Mårtensdal

Stockholm

Nytt stort värmekraftverk som skall förse huvudstadens södra delar med värme till tusentals hushåll. ReTherm Kruge levererade både siFramo och vårt system för mellantunga installationer, siConnect Pressix 41.