Referensprojekt

Northvolt R&D

Västerås

ReTherm Kruge utförde tillsammans med vår partner Sikla belastningberäkningar för att konstruktionen skulle klara att bära vikten av alla rör, ventilationskanaler och elstegar med mera.
Ingenting förutom sprinkler fick hängas i takkonstruktionen. Lösningen blev till slut ett installationsraster som täcker nästan hela insidan på byggnaden.