Warning: Undefined variable $headvid in /home/rethermk/public_html/wp-content/themes/seodr/template-simplehead.php on line 52

Sortiment

Presskopplingar

 

Korrosionsfria presskopplingar

ReTherm Kruge och Fränkische använder högkvalitativ PPSU i sina kopplingar, för att materialet garanterar högsta hållfasthet och unika egenskaper. Rördelarna är helt korrosionsfria och okänsliga mot beläggningar och inträngning av substanser i vattnet. De är trycktåliga och motståndskraftiga mot kemikalier, även under lång tid och vid höga temperaturer. PPSU är säkert att använda för livsmedel och avger inga skadliga ämnen, vilket gör det lämpligt att använda även till medicinska ändamål. En del kopplingar, t.ex. gängövergångar är gjorda av avzinkningshärdig mässing med lågt blyinnehåll.

Alpex F50 PROFI® koppling 16 – 32 mm

Materialet PPSU (Polyphenylsulfone) ger starka kopplingar som är motståndskraftiga mot spänningskorrosion och utomordentliga egenskaper vid höga temperaturer.

Presskoplingar - Alupex/Pex

1 koppling – 5 olika presskonturer passar!

Med Alpex F50 PROFI® koppling 16- 32mm, erbjuder Fränkische fördelen med att kunna använda 5 olika presskonturer. Alla Alpex F50 PROFI® kopplingar kan pressas med F, TH, U, H och VP pressbackar, ihop med diverse olika pressmaskiner. En klar fördel för montören som inte behöver köpa nya pressbackar!

Presskopplingar med läckageindikering

Alpex L koppling 40 – 75 mm – Erkänt hög kvalitet

Alpex L kan pressas med presskontur F och utgör ett växande sortiment kopplingar i stora dimensioner och är ett utmärkt komplement till alpex F50 PROFI®. Alpex L kopplingarna är tillverkade i PPSU plast eller avzinkningsbeständig mässing och har presshylsor av rostfritt stål. Kopplingarna i dimension 40-75 mm kan enkelt monteras med pressverktyg.

Kontrollerad säkerhet med läckageindikering på kopplingarna 16 – 75 mm

På grund av rörens och kopplingarnas höga kvalitet och snäva toleranser, har vi försett kopplingarna med läckageindikering. Anledningen är att man vid provtryckningen omedelbart skall upptäcka om någon koppling inte är pressad, så att man kan undvika ev. vattenskador i ett senare skede. En opressad koppling skall alltså läcka! Denna förprovning måste ske inom intervallet 1,0-6,5 bars tryck.

Lågt tryckfall

Fränkische har utvecklat presskopplingarna ytterligare och ReTherm Kruge kan nu erbjuda en koppling med större invändig diameter vilket ger en högre flödeskapacitet. Kopplingen är unik på marknaden och detta är en stor fördel då tryckfallet blir lägre och vattensystemet väsentligt mycket tystare.

Kristofer Bergenwall

Kontakta produktchef

Kristofer Bergenwall

Produktchef Prefab

0102 200 217
E-mail