Dokumentation

Avluftning och smutsavskiljning

Avluftning och smutsavskiljning är två viktiga processer inom vattenbehandling.

 

Hur hanterar man smuts i system vätskan?

Vi erbjuder 4 olika produkter för borttagning av smuts och magnetit.

  • SpiroTrap
  • SpiroTrap magnet
  • SpiroCombi
  • SpiroCombi magnet

 

Visste du att luft i ditt systems vatten orsakar korrosion?

Om dessa korrosionspartiklar och annan smuts inte avlägsnas i en effektiv och kontinuerlig process från ditt systems vatten kan problem uppstå, såsom:

  • Termostatventiler fastnar
  • Rör blockeras
  • Slitage på komponenter inom systemet
  • Minskad effektivitet hos systemet
  • Högre energiförbrukning

Avluftning

Avluftning i vattenbehandling innebär att man avlägsnar luft från vattnet. När luft finns i vattnet kan det orsaka problem som korrosion och erosion av rör och utrustning. Det kan också göra vattnet oanvändbart för vissa applikationer. Avluftning görs genom att man leder vattnet genom en avluftare som skapar en turbulens som gör att luften avlägsnas från vattnet.

Smutsavskiljning

Smutsavskiljning i vattenbehandling är processen att ta bort partiklar och orenheter från vattnet. Detta kan inkludera sediment, sand, grus och andra partiklar som kan påverka vattenkvaliteten och orsaka skador på utrustningen. Smutsavskiljning tar bort partiklar och föroreningar från vattnet och ger renare vatten som är säkrare att använda.

Fredrik Ljung 1

Kontakta produktchef

Fredrik Ljung

Produktchef Vattenbehandling

0102 200 215
E-post