Warning: Undefined variable $headvid in /home/rethermk/public_html/wp-content/themes/seodr/template-simplehead.php on line 52
Dokumentation

Sortiment

Förläggningssätt

Generellt om ingjutning i betong

Övergjutning av betong eller spackelmassa över rören bör vara minst 30 mm med aspekt på värmespridning. Betong expanderar vid uppvärmning. Det är därför speciellt viktigt att det vid användning av klinkers eller linoleumsbeläggning tas hänsyn till detta vid användning av expansionsfogar i betongplattan. Kom ihåg att rören måste säkras vid korsning av expansionsfogar. Det är viktigt att definera rummets användning innan slutgiltig lösning väljs. Bland annat kommer val av tjocklek på plattan vara viktigt i industriella tillämpningar i förbindelse med tung maskinell utrustning och infästning i golvet. Generellt finns det olika infästningsmetoder att välja vid ingjutning i betong.

Spånskivor golvvärme

Generellt om golvvärme på golvbjälkar

Montering på golvbjälkar avses rör som inte har gjutits in i betong eller spackelmassa. Montering på golvbjälkar ställer helt andra krav på materialval, materialkombinationer och inte minst utförandet.
Stegljudskravet i byggföreskrifterna får konsekvenser också för golvvärmen och utförandet av denna. God planering och samordning av aktiviteter på byggplatsen är avgörande för ett gott resultat.

Generellt om AJ EPS-skivor för
bärande golv

Skivorna kräver ett bärande undergolv (trä, spån, betong eller liknande). Bygghöjden är från 13 mm och ytskikt (t ex klinker eller trägolv) läggs direkt på skivan. Konstruktion ger en lågbyggande lösning som tar liten plats och ger snabb reglering av värmen i golvet. Dessutom går det snabbt att montera. Reaktionstiden är snabb – 43 minuter jämfört med 7-8 timmar vid ingjutet. EPS-skivorna koncentrerar värmen uppåt där den behövs och spar energi. Valmöjligheterna är stora när det gäller utformningen på skivorna, upp till 50 mm tjocklek vilket ger extra isolering då det behövs, till exempel vid installation av golvvärme på oisolerade underlag.

Pontus Olofsson

Kontakta produktchef

Pontus Olofsson

Produktchef Golvvärme

0102 200 238
E-post