Warning: Undefined variable $headvid in /home/rethermk/public_html/wp-content/themes/seodr/template-simplehead.php on line 52

Sortiment

På bärande golv

 

Montering på golvbjälkar avses rör som inte har gjutits in i betong eller spackelmassa. Montering på golvbjälkar ställer helt andra krav på materialval, materialkombinationer och inte minst utförandet. Stegljudskravet i byggföreskrifterna får konsekvenser också för golvvärmen och utförandet av denna. God planering och samordning av aktiviteter på byggplatsen är avgörande för ett gott resultat.

Generellt om golvvärme för bärande golv

För montering på bärande golv har vi EPS-skivor som lämpar sig bra för både renovering och nybyggnation. EPS-skivan (40 kg/m3) har en pålimmad aluminiumfolie med en hög tryckfasthet på 300 kPa.

Skivorna kräver ett bärande undergolv (trä, spån, betong eller liknande). Som toppskikt kan antingen parkett eller klinker användas. Lösningen är lågbyggande, tar liten plats och ger snabb reglering av värmen i golvet, dessutom går det snabbt att montera. Bygghöjden är 17 mm och klinker eller trägolv kan läggas direkt på skivan. Reaktionstiden är snabb – 43 minuter jämfört med 7-8 timmar vid ingjutet. EPS-skivorna koncentrerar värmen uppåt där den behövs och spar energi. Valmöjligheterna är stora när det gäller storlek på skivorna. EPS-skivorna kan anpassas efter behov. Kontakta oss gärna för mer information.

Planering

En god regel för att uppnå ett gott resultat är att lägga ut alla skivorna som ligger mot väggarna, det så kallade ramverket, och göra alla nödvändiga anpassningar innan skivorna limmas fast mot underlaget. Om man väljer att lägga ut skivorna själv utan en slingritning är det ett gott tips att placera tilloppslinga längs en yttervägg för att kompensera för eventuell värmeförlust. Några aspekter att ta hänsyn till innan arbetet påbörjas.

Höjd golvnivå

EPS-skivorna finns för 16 mm golvvärmerör. De tunnaste skivorna är endast 1 mm högre än röret och de med extra isolering finns med 25 mm eller 50 mm bygghöjd. Detta plus golvmaterialet kommer att höja golvnivån. Kontrollera om dörrtrösklar och socklar måste bytas eller om dörrblad måste kapas. För våtrum är det viktigt att genomföringar i golv överstiger den tänkta golvnivån, t ex toalettsitsens avloppsrör. Kom ihåg att köksbänkens höjd minskar. Ska du bygga nytt kök behövs förmodligen inte golvvärme under köksbänkarna. Här kan du istället lägga en golvgipsskiva som har samma höjd som EPS-skivan.

Hur många slingor kommer att behövas?

Vanligtvis täcker en slinga på ca 65 meter ca 12 m2. Det är viktigt att slingorna är någorlunda jämnlånga. Hur slingorna ska dras kräver en omsorgsfull förprojektering. Fördelen med EPS-skivorna är att de kan läggas ut löst innan de förankras mot underlaget. Den rörlängd som behövs för en yta som ska täckas med systemet motsvarar ungefär 5,2 gånger arean och till det bör läggas till ca 1-2 meter för anslutning mot pump- och shuntgruppen.

Pontus Olofsson

Kontakta produktchef

Pontus Olofsson

Produktchef Golvvärme

0102 200 238
E-post