Warning: Undefined variable $headvid in /home/rethermk/public_html/wp-content/themes/seodr/template-simplehead.php on line 52

Sortiment

Klammor

Vi har ett brett sortiment av rörklammer och svep för alla tänkbara rörtyper. Från de minsta kopparsvepen till tyngre industrimontage Vi har svep och klammer i olika material och med olika ytbehandlingar; allt för att kunna tillmötesgå kraven i olika korrosivitetsklasser. I vårt klammersortiment finns det kylskålar i 13-, och 19 mm-serien kompletta med svep. Vi lagerlägger upp till dimension 273. Större dimensioner mot förfrågan!

Användningsområden

För upphängning av rör i alla typer av byggnader och industriell verksamhet. VdS 1) Godkänd nr. G4920027 och FM 2) godkänd. Installationer utfärdat enligt VdS standard, och som också skall tillfredställa krav på ljuddämpning enligt DIN 4109, bör utföras med klammor med silikonilägg. Se vidare under resp. klamma.

Stabil D-3G utan gummi

Dim.område
(mm)
Max last
(kN)
15 – 30< 2,0
31 – 129< 5,0
133 – 173< 8,0
176 – 303< 12,5

Stabil D-3G med ljuddämpning

Dim.område
(mm)
Max last
(kN)
14 – 23< 1,8
24 – 115< 2,0
124 – 162< 2,9
165 – 214< 3,5
219 – 318< 7,5

Ljuddämpande ilägg

Gummi profil:Svart SBR/EPDM
Hårdhet:45 ±5˚ Shorestyrka
Temperaturområde:-50˚C upp till +110˚C
Brottlast:500 N/cm2
Stöt, slaglast:39%
Brandhärdighet:Enligt DIN 4102 Brandklass B2, icke-droppande
Ljuddämpning:Tillfredsställer kraven i DIN 4109, 18 dB (A)
Ljudmotstånd:2 x 1013 W
Helt motståndskraftig mot:Förtunnande syror, tvättmedel, alkaliska lösningar, vatten,
upptar inte fuktighet upp till +70˚C.
Delvis motståndskraftig mot:Fett, mineraloljor, animaliska och vegetabiliska smörjmedel, ester
och ketoniska sammansättningar.
Ej motståndskraftig mot:Varma oljor, bränsle, alkaliska och aromatiska hydrokarboner,
och klorgaser.
Beständighet, varaktighet:Väderbeständig och motståndskraftig mot ozon enl. DIN 53509
och motståndskraftig mot åldring enl. DIN 53508.

Ljuddämpande ilägg av silikon

Gummi profil:Silikon
Hårdhet:40 ±5˚ Shorestyrka
Temperaturområde:-60˚C upp till +200˚C, konstant 250˚C i ca. 2000 tim, 300˚C i ca.100 tim
Brottlast:800 N/cm2
Stöt, slaglast:30%
Brandhärdighet:Enligt DIN 4102 Brandklass B2,icke droppande
Ljuddämpning:Tillfredställer kraven i DIN 4109, 16 dB (A)
Ljudmotstånd:2 x 1013 W
Helt motstandskraftig mot:Animaliska och vegetabiliska smörjmedel, glycerol och etanol.
Delvis motståndskraftig mot:Förtunnade syror och tvättmedel, klorerade och aromatiska
lösningsmedel och smörjmedel.
Ej motståndskraftig mot:Klornitrater, alklaliska och aromatiska hydrokarboner, starka syror
och starka tvättmedel, damp med tryck over 5 bar.
Beständighet, varaktighet:Väderbeständig och motståndskraftig mot ozon enligt DIN 53509
och motståndskraftig mot åldring enligt DIN 53508.
Sprinkler installationer:Silikonilägget är testat och godkänt av VdS för användning
i sprinklerinstallationer.
Soren Boras

Kontakta produktchef

Sören Börås

Produktchef Upphängning & Infästning

0102 200 235
E-post