Warning: Undefined variable $headvid in /home/rethermk/public_html/wp-content/themes/seodr/template-simplehead.php on line 52
Dokumentation

Sortiment

Luftventiler och avluftare

 

Varför bör du avlägsna luft från ditt systemvatten?

Att avlägsna luft från ditt vattensystem är en viktig process för att säkerställa att ditt vattensystem fungerar effektivt och pålitligt. När luft finns i ditt vattensystem kan det orsaka problem som påverkar systemets prestanda och livslängd. Till exempel kan luft i rören leda till blockeringar, minskad flödeshastighet och tryckfall. Luftfickor kan också orsaka onödiga ljud i rörsystemet, vilket kan störa ditt hem eller arbetsmiljö.

En annan anledning till varför det är viktigt att avlägsna luft från ditt system är för att förhindra korrosion. När luft kommer i kontakt med metallytor kan det orsaka korrosion och slitage. Detta kan minska livslängden på dina rör, radiatorer och andra systemkomponenter. För att avlägsna luft från ditt systemvatten finns det olika metoder som kan användas, som att installera luftavskiljare eller använda automatiserade luftavlägsnare. Dessa metoder fungerar genom att fånga upp luften som finns i systemet och avlägsna den.

I slutändan är det viktigt att avlägsna luft från ditt systemvatten för att säkerställa att ditt system fungerar korrekt och pålitligt under dess livslängd. Genom att ta bort luften från ditt vattensystem kan du minska risken för problem som kan leda till dyra reparationer och underhållskostnader på lång sikt.

Spara upp till 13% på din energiförbrukning!

Oberoende forskning har visat att genom att förhindra luft och smuts i ditt värmesystem kan du spara mycket pengar. Genom att använda en SpiroVent RV2-luftavluftare och en SpiroTrap MB3-smutsavskiljare i ditt värmesystem kan du spara upp till 13% på din energiförbrukning.

Vill du veta hur du inte bara kan spara pengar utan också optimalt skydda ditt värmesystem?

Problem orsakade av luft i ditt system

Luft orsakar höga ljud i radiatorer, värmeväxlare, rör och pumpar. Det gör det extremt svårt att justera system och främjar korrosion, och därmed bildandet av smuts och magnetit. Luft i systemet leder till en betydande minskning av uppvärmnings- och kylprestanda, och för tidigt slitage på stora systemkomponenter, eller mycket värre, en blockering.

Detta kan i sin tur leda till en fullständig systemhaveri och allt besvär som följer med det, såsom missnöjda konsumenter och boende. Om ett system är utformat och fungerar utan en lösning för att avlägsna luft, blir det mycket lättare att förutsäga hur systemet kommer att prestera på medellång till lång sikt framöver.

Fredrik Ljung 1

Kontakta produktchef

Fredrik Ljung

Produktchef Vattenbehandling

0102 200 215
E-post