Warning: Undefined variable $headvid in /home/rethermk/public_html/wp-content/themes/seodr/template-simplehead.php on line 52

Sortiment

SpiroTop

Den effektiva avluftningsventilen

Fri luft samlas vid de högsta punkterna i en anläggning. SpiroTop automatiska avluftare är särskilt framtagna för att snabbt och effektivt avlägsna denna luft. Om en anläggning behöver tömmas sörjer SpiroTop för ett snabbt och pålitligt insläpp av luft.

 

Fördelar med SpiroTop

 • Nedanstående egenskaper ser till att den automatiska SpiroTop inte läcker under sin livstid.
 • Genom ventilens särskilda konstruktion kommer den alltid att stänga helt.
 • Ventilens specialkonstruerade säte är mycket hållbart.
 • De robusta flottörerna är gjorda av massiv polymer och kommer alltså inte att spricka.
 • Det stora luftgapet från vattnet (minimalt 40 mm) förebygger att ventilen förorenas. Sådan förorening är en av de vanligaste orsakerna till läckage.
 • Med en ½”-anslutning undviks ”pipettverkan”.
 • Ett komplett sortiment, lämpat för diverse tryck och temperaturer.
 • Exceptionell garanti.

Hur man positionerar SpiroTop

Fri luft i värme eller kylsystemet letar sig alltid upp till högsta punkten i systemet.  Därför installeras SpiroTop på högpunkterna.

Uppbyggnad av SpiroTop

 1. Avluftningsventil
 2. Luftkammare
 3. Robust konstruktion
Fredrik Ljung 1

Kontakta produktchef

Fredrik Ljung

Produktchef Vattenbehandling

0102 200 215
E-post