Warning: Undefined variable $headvid in /home/rethermk/public_html/wp-content/themes/seodr/template-simplehead.php on line 52

Sortiment

SpiroVent Superior

En helautomatisk vakuumavgasare för värme-, kyl- och processsystem.

Hur väljer du rätt SpiroVent Superior?

En undertrycksavgasare bör användas i system med många förgreningar och låg flödeshastighet. Dessa produkter är också ett idealiskt val när systemet har små temperaturskillnader mellan tillopp och retur. Det är även att rekommendera när man inte kan förutsäga varifrån gaser tränger in i systemvätskan, eller när en punkt i systemet har mycket låg flödeshastighet. En undertrycksavgasare är bästa valet när statiska tryckhöjden är över 15 m (värme) eller 5 m (kyla).  För att hjälpa till med urvalsprocessen har följande diagram tagits fram för att visualisera skillnaden mellan de olika produkterna i Superior sortimentet.

SpiroVent Superior

Fördelarna med SpiroVent Superior

 • Avlägsnar lösta gaser
 • Energisnål
 • Integrerat påfyllningssystem (tillval, gäller ej 250)
 • Enkel menystyrd driftstyrning
 • Fjärranslutning (gäller ej 250)
 • Ökat systemvolymområde
 • 2 års garanti
 • Ingen injustering
 • En SpiroVent avgasare är en förutsättning för att uppnå den låga syrehalten som föreskrivs enligt normerna för värmesystem SS-EN 12828 och VDI 2035.

Hur fungerar SpiroVent Superior?

En mängd systemvätska tas från det cirkulerande flödet. SpiroVent Superior stänger sedan en magnetventil och pumpen skapar ett vakuum. Detta medför att all fri luft, mikrobubblor och upplösta gaser frigörs från systemvätskan. Dessa frigjorda gaser ackumuleras på toppen av det inre kärlet och avlägsnas via en luftventil. Den avgasade och absorberande vätskan återförs sedan in i systemet och kommer att absorbera och upplösa gaser igen. Av olika orsaker kommer det alltid återinföras gaser i systemet. Det sker genom diffusion, mikroläckage och membran i expansionssystem, som aldrig är 100% gastäta. Genom att kontinuerligt avgasa delar av systemvätskan reduceras de negativa effekterna av luft och gas och energiförbrukningen reduceras till lägsta möjliga.

SpiroVent Superior S250

SpiroVent Superior S250 har utformats för lätta kommersiella tillämpningar, med andra ord för system med liten volym. Med denna produkt kan vi tillgodose den ökande efterfrågan från nya system som fungerar vid lägre temperaturer. När SpiroVent Superior-familjen blir alltmer omfattande behöver våra kunder inte kompromissa med att välja den perfekta lösningen för de system de stöter på.

Några fördelar med den nya Superior S250:

 • Tyst (endast 41 dB(A))
 • Låg service och underhåll

Detta är ett förenklat diagram som visar mätresultat i praktiken från olika anläggningar. Gashalten reduceras till minimivärdet under den inledande perioden, efter den första driftsättningen eller vid omstart av en anläggning. Sedan stängs Superiorn automatiskt av och då kommer gashalten åter långsamt att stiga. Genom att Superior kopplas till igen med jämna mellanrum, bibehålls gashalten vid sin miniminivå. För bästa resultat bör avgasaren vara permanent installerad.

Fredrik Ljung 1

Kontakta produktchef

Fredrik Ljung

Produktchef Vattenbehandling

0102 200 215
E-post