Warning: Undefined variable $headvid in /home/rethermk/public_html/wp-content/themes/seodr/template-simplehead.php on line 52

Aquatherm red pipe

Ett rörsystem i PP-R FS för sprinkleranläggningar

 

Aquatherm red pipe är ett rörsystem i
PP-R FS för sprinkleranläggningar

Red pipe rörsystem för sprinkleranläggningar är tillverkat av Polypropen (PP-R FS) med inbyggd brandhämmare och fiberförstärkt kärna, något som ger rören unika egenskaper. Precis som övriga rörsystem av PP-material används fusionsteknik vid svetsning, vilket gör att installation och montering blir både enkelt och smidigt. Aquatherm red pipe sprinklersystem är helt korrosionsfritt, och det säkerställer hela anläggningens funktion just när du behöver den som mest. I korthet är Aquatherm red pipe ett nästan helt underhållsfritt sprinklersystem för framtiden. Det är vad vi kallar innovativ brandsäkerhet.

Standarddimensioner som erbjuds i red pipe sprinklerssystem: 20 mm–125 mm

Fördelar med Aquatherm red pipe sprinklerrörsystem

  • Godkänt för både exponerad och inbyggd förläggning enligt SBSC
  • Red pipe kan gjutas in – osynlig brandsäkerhet
  • Helt korrosionsfritt, vilket ger lång livslängd, lite underhåll och god funktion
  • Normal och låg risk-klass LH och OH1, boendesprinkler, hotell, kontor, skolor etc.
  • Inbyggd brandhämmare som säkerställer höga krav på sprinklersystemet
  • Red pipe har lågt tryckfall och finns i dimension upp till 125 mm
  • Smidig och enkel sammanfogningsteknik
  • Effektivt att prefabricera och kan därmed spara värdefull tid
  • Red pipe sprinklersystem ritas och dimensioneras på samma sätt som stålrör
  • Mycket låg miljöpåverkan vid tillverkning
AnvändningsområdeGreen pipeBlue pipeRed pipe
Tappvatten
Värmesystem (OT)
Tryckluft
Kylanläggningar
Simbassäng
Kemikalietransport
Sprinkler
Bevattning
Renvatten system
Golv- och väggvärme
Applikationer inom fartygskonstruktion
Fjärrvärmesystem (ti)
Bergvärmeapplikationer
Jordbruk
För information om fler applikationsområden, kontakta oss!

Installationsvideo med Aquatherm red pipe

Tomas Glaerum

Kontakta produktchef

Tomas Glaerum

Teknisk Chef & Produktchef PP

0102 200 210
E-post