Warning: Undefined variable $headvid in /home/rethermk/public_html/wp-content/themes/seodr/template-simplehead.php on line 52

Sortiment

Rumsreglering

Vi erbjuder både trådbunden och trådlös reglering

Trådbunden rumsreglering

Utförande och funktion Ett golvvärmesystem är uppbyggt enligt följande: Från pannan/värmekällan leds värmevattenuttill en ellerflera värmekretsfördelare där vattenflödet sedan fördelas vidare ut i respektive golvkrets. Golvkretsarna värmer upp golvet som i sin tur värmer upp rummet. En utomhuskompenserad framledningstemperatur är en förutsättning för ett jämnt och bra inomhusklimat. Kurvlutningen på reglerutrustningen ska anpassas till respektive golvvärmeanläggnings beräknade framledningstemperatur. För inställning av kurvlutning på värmekällans reglerutrustning, följ respektive fabrikants anvisningar.

Trådlös rumsreglering

Via rumstermostatens knappar kan man ställa in önskat börvärde, Termostaten kommunicerar trådlöst med kopplingsplinten och vid värmebehov tänds dioden i kopplingsplinten som i sekvens skickat spänning för att öppna ställdonet/ställdonen för berörd zon, Termostaten visar i grundläge alltid aktuell temperatur i rummet, samt om den kallar på värme eller ej.

Pontus Olofsson

Kontakta produktchef

Pontus Olofsson

Produktchef Golvvärme

0102 200 238
E-post