Warning: Undefined variable $headvid in /home/rethermk/public_html/wp-content/themes/seodr/template-simplehead.php on line 52
Dokumentation

Sortiment

Tryckhållning

 

Nyckeln till hållbara system

Tryckhållning

Vår erfarenhet, forskning och våra undersökningar har lärt oss att de flesta problemen inom värme och kylsystem är relaterad till felaktig tryckhållning. Även enkla problem förbises vid dimisionering, installation och underhåll. Det resulterar i att systemvätskans kvalitet försämras och en rad skadliga händelser kan inträffa. Detta minskar effektiviteten i systemet och orsakar skador på dess ingående komponenter. Man får högre driftkostnader för anläggningen, betydande kostnader för ägaren och irriterande olägenheter för slutanvändaren. Delar måste bytas ut och systemen måste rengöras regelbundet och ibland får kemikalier tillsättas. Allt detta för att återställa vätskan i systemen.

Bryt trenden för arbete och kostnad

Att bryta mönstret av arbetsinsatser och kostnader startar med tryckhållningssystemet. Ett feldimensionerat tryckhållningssystem leder till obalans i systemet. För lågt tryck resulterar i inläckage av luft genom avluftare, gängförband och packningar. För högt tryck kan leda till att vätska släpps ut genom säkerhetsventilen och ny syrerik vätska måste tillföras. Påfyllning av ny syrerik vätska utarmar alla nivåer av korrosionshämmare som kan finnas i systemet och gör att korrosionen fortgår och mönstret fortsätter.

  • Luft kommer ständigt in i systemet
  • Korrosion uppstår
  • Smuts och slam börjar byggas upp
  • Systemet måste rengöras och behandlas

Korrosionshämmare påverkar inte halten av gaser som kväve och koldioxid som finns i systemet och minskar drifteffektiviteten.

När ska man använda en tryckningsenhet?

Dagens högeffektiva värmesystem och kylsystem presterar optimalt med systemvatten utan luft. De flesta problem inom HVAC-system är nära relaterade till luft som introduceras i systemet på grund av tryckningsproblem.

En dåligt utformad, installerad eller underhållen tryckningsenhet kan leda till negativa tryck inom kretsen. Introduktion av luft genom läckor eller påfyllning av systemet med (kalkhaltigt) icke-degasifierat kranvatten gör också korrosionshämmande medel betydligt mindre effektiva.

SpiroExpand

Våra lösningar för tryckning

SpiroExpand täcker hela spektrumet av lösningar, från den enklaste installationen till det mest komplicerade systemet. Alla enheter ger också ytterligare avgasning av systemvattnet. Påfyllningsvattnet avgasas före systeminträdet och erbjuder betydande långsiktigt skydd, inte bara för idrifttagningen, utan under hela systemets livstid. SpiroExpand kan dramatiskt öka prestandan och undvika för tidig fel på systemkomponenter.

Några av våra SpiroExpand-lösningar är:

  • SpiroExpand PicoControl
  • SpiroExpand MultiControl Kompact
  • SpiroExpand Multicontrol Cool
  • SpiroExpand MultiControl Modular
  • SpiroExpand TopControl Modular
  • Expansionskärl
Fredrik Ljung 1

Kontakta produktchef

Fredrik Ljung

Produktchef Vattenbehandling

0102 200 215
E-post