Warning: Undefined variable $headvid in /home/rethermk/public_html/wp-content/themes/seodr/template-simplehead.php on line 52
Dokumentation

SORTIMENT

Vattenbehandling

Produkter för avgasning, avluftning smutsavskiljning och tryckhållning

 

Vi på ReTherm Kruge har sedan många år haft ett samarbete med det Holländska bolaget Spirotech och deras produkter inom avgasning, avluftning och smutsavskiljning. Produkterna är kända världen över för att vara högkvalitativa och effektiva inom sitt område. Luft och smuts är vanligt förekommande i vattensystem. Smuts finns ofta i ett vattensystem i form av magnetit, som kan minska effektiviteten i t.ex. uppvärming, eller skada viktiga komponenter i pumpar. Luft och mikrobubblor återfinns väldigt ofta och är både lös och bunden i systemvätskan. För att exempelvis ett värmesystem ska fungera så bra som möjligt, bör man avlägsna så mycket luft som möjligt med avgasning och avluftning. De flesta känner alltför väl till problem med luft i radiatorer och mödan med att avlufta alla med en nyckel. ReTherm Kruges produkter inom systemrening ser till att ditt system är luftfritt, smutsfritt, driftsäkert och ekonomiskt med hög verkningsgrad. Våra produkter är anpassade för processer och anläggningar som sträcker sig ända från små enfamiljshus till sjukhus och kommunala system.

Få hjälp med dimentionering

Superior Avgasare S400/ S600

Fördelar och nyheter med SpiroVent Superior S250, S400 & S600:

  • Avlägsna lösta gaser
  • Energisnål tack vare automatisk av- och påsättning
  • Integrerat automatiskt påfyllningssystem
  • Enkel menystyrd driftstyrning
  • Fjärranslutning
  • Ökat systemvolymområde
  • 2 års garanti

När du behöver ett helt luftfritt och avgasat värme-, kyl- eller processystem ska du använda dig av våra undertrycksavgasare SpiroVent Superior. En undertrycksavgasare ansluts i system som antingen har många förgreningar och låga flöden, har små temperaturskillnader mellan tillopp och retur, när en flödesavluftare inte kan monteras i systemet, eller när den varmaste punktens statiska tryckhöjd är högre än den kritiska tryckhöjden. Med en avgasare SpiroVent Superior kan du enkelt avlägsna lösta gaser och luftfickor i systemet utan något manuellt arbete. SpiroVent Superior är helautomatisk och energisnål, tack vare ett elektroniskt styrsystem med SmartSwitch (automatiskt på- och avstängning vid behov). Den nya generationen avgasare är dessutom uppkopplade och kan fjärrstyras via internet.

Hur fungerar avgasaren SpiroVent Superior?

En mängd systemvätska tas från det cirkulerande flödet. SpiroVent Superior stänger sedan en magnetventil och pumpen skapar ett vakuum. Detta medför att all fri luft, mikrobubblor och upplösta gaser frigörs från systemvätskan. Dessa frigjorda gaser ackumuleras på toppen av det inre kärlet och avlägsnas via en luftventil. Den avgasade och absorberande vätskan återförs sedan in i systemet och kommer att absorbera och upplösa gaser igen. Av olika orsaker kommer det alltid återinföras gaser i systemet. Det sker genom diffusion, mikroläckage och membran i expansionssystem, som aldrig är 100% gastäta. Genom att kontinuerligt avgasa delar av systemvätskan reduceras de negativa effekterna av luft och gas på systemets prestanda och energiförbrukningen reduceras till lägsta möjliga.

SpiroVent Superior produkterna S400 & S600

SpiroVent Superior S400 kan avgasa systemvolymer upp till 100 m³ och den nya SpiroVent Superior S600 upp till 325 m³.

Detta är ett förenklat diagram som visar mätresultat i praktiken från olika anläggningar. Gashalten reduceras till minimivärdet under den inledande perioden, efter den första driftsättningen eller vid omstart av en anläggning.

Efter att SpiroVent Superiors SmartSwitch arbetar stängs avgasningen automatiskt av och då kommer gashalten åter långsamt att stiga. Genom att avgasaren, med hjälp av SmartSwitch, kopplas till igen med jämna mellanrum, bibehålls gashalten vid sin miniminivå.

Vilken modell ska jag använda?

SpiroTop automatiska toppavluftare

Ovan text nämner vad man kan göra ifall man behöver tömma ett system på all luft, både bunden och lös. Om man har fri luft i ett system kan man enkelt och effektivt avlägsna den med en toppavluftare.

SpiroTop automatiska avluftare är särskilt framtagna för att snabbt och effektivt avlägsna denna luft. Om en anläggning behöver tömmas sörjer SpiroTop för ett snabbt och pålitligt insläpp av luft. SpiroTop automatiska avluftare är robusta i sin design och hjälper dig att fylla på och avlufta din anläggning. Om du har problem med luftfickor eller luftkuddar, så ser SpiroTopventilens särskilda konstruktion till att de släpps ut.

Om du ofta behöver avlufta dina radiatorer (element) kommer SpiroTop vara din bästa vän. SpiroTop toppavluftare ser till att du kan lämna din avluftningsnyckel hemma.

Hur fungerar en toppavluftare SpiroTop?

Luft i ett system stiger till högsta punkten. På den högsta punkten placerar du din SpiroTop toppavluftare. När luften når SpiroTop kommer flottören inuti SpiroTop att höjas, öppna utsläppsventilen och luften strömma ut. Flottören är robust och är konstruerad i massiv polymer. Se nedan video över hur SpiroTop funkar i ett system.

SpiroVent avluftare – luftavskiljare för fri luft och mikrobubblor

SpiroVent luftavskiljare skiljer sig från SpiroTop sortimentet genom att de placeras i vätskeflödet och helst i den varmaste punkten i systemet. SpiroVent avlägsnar mikrobubblor kontinuerligt med ett minimalt och konstant tryckfall med sin unika SpiroTube, en tub av tunn koppartråd som stoppar luften i dess framfart.

SpiroVent kommer i en mängd olika utföranden och storlekar för att passa alla sorters tryck och temperaturer.

SpiroCombi – kombinerad luft- och smutsavskiljare

ReTherm Kruge erbjuder även ett omfattande sortiment med kombinerade smuts- och luftavskiljare. SpiroCombi produkterna avlägsnar kontinuerligt fri luft, mikrobubblor, men även smutspartiklar.

Funktionen påminner om SpiroVent produkternas, men skiljer sig främst genom utblåsningsventilen på botten, som hjälper till att tömma systemet på smutspartiklar. Kapaciteten för smuts är god, vilket resulterar i en produkt som är enkel att sköta och som inte behöver tömmas ofta.

Fredrik Ljung 1

Kontakta produktchef

Fredrik Ljung

Produktchef Vattenbehandling

0102 200 215
E-post