Black System

Black System

En modern kyl- och värmeteknik

Aquatherm Black system logotyp

Ett modernt sätt att värma och kyla

Aquatherm black system är ett mångsidigt, prisbelönat ytvärme- och kylsystem. Det kan installeras i tak såväl som i vägg eller golv. Beroende på applikationens krav kan yttemperaturen för Aquatherm black system delarna ställas in några grader över eller under den önskade rumstemperaturen. Den strålande energin ger antingen en bekväm värme eller kylning, utan att skapa drag eller höja damm.

Aquatherm black system erbjuder energibesparingar tack vare avancerad kontrollteknik. Systemet är idealiskt för användning i lågtemperatursystem, såsom system med värmepump. Byggare och arkitekter kan se fram emot flexibilitet i applikationen och den tillhörande designfriheten: oavsett om installationen ska resultera i takkylning på kontoret, väggvärme i badrummet eller golvvärme i en renoverad byggnad, är möjligheterna nästan obegränsade. Ytvärme- och kylelementen är tillverkade av korrosionsbeständig polypropylen (PP-R) och kan installeras i gipsvägg, i gipsade tak, väggar, eller i kassettak, och är osynliga när de väl har installerats.

 

 

Applikationer

Aquatherm black system
 

 

1. Taksystem med metallkonstruktion

Aquatherm black systems uppvärmnings- och kylpaneler installeras mellan takets stödprofiler. Taket täcks sedan med gipsskivor. Stora områden i kontors- och administrationsbyggnader, samt entré- och eventhallar kan värmas upp och kylas med black system. Oavsett om det är ett storskaligt projekt eller ett enfamiljshus, är en eftermarknadsinstallation under renovering eller underhåll snabb, enkel och ren. Den låga konstruktionshöjden minskar rummets höjd endast minimalt och skapar mer användbart bostadsyta genom utelämnande av radiatorer.

Taksystem med metallunderkonstruktion

 

2. Undertak med metallpanel

Panelerna för uppvärmning och kylning placeras i metallpanelerna. Undertakspanelernas kontakt med panelerna garanterar utmärkt värme- och kylöverföring. I t.ex. kontor ger Aquatherm black system dragfri kylning på sommaren och behaglig värme på kalla dagar.
 
undertak med metallpanel

 

3. Väggsystem med metallreglar

Uppvärmnings- och kylpanelerna installeras i gipsskivornas reglar och täcks sedan med gipsskivor. Tillämpningar är exempelvis under renoveringsåtgärder där beläggning i golv eller tak inte längre är möjlig, eller vid t.ex. komplettering med väggar för rumsdelning.

Väggsystem med metallreglar
 

4. Gipsad vägg och takvärme

Panelerna för uppvärmning och kylning är integrerade direkt i taket i gipsskiktet. Panelerna och anslutna rörledningar är fästa i taket. Gipsarbeten utförs enligt allmänna riktlinjer. All kommersiellt tillgänglig gips, kalk, cement och lera är lämpliga för applikationen. Den låga installationshöjden på Aquatherm black systemet och den förlustfria värmeemissionen genom det omgivande materialet är perfekta för att generera naturlig och hälsosam värme.
 

Gipsad vägg och takvärme

5. Taksystem med underkonstruktion i trä

Aquatherm black systems uppvärmnings- och kylpaneler installeras mellan underlagets stödprofiler. Taket täcks sedan med gipsskivor. Gipsskivor med olika värmeledningsförmågor kan användas. Med en isoleringstandard i enlighet med EnEV visar Aquatherm black system sina fördelar i nya byggnader och i utbyggnad av bostäder. Strålningsvärmen kan användas optimalt med låg flödestemperatur. Värmeansamling i hörnområden tillhör det förflutna.
 
Taksystem med underkonstruktion i trä
 

6. Använd i duschen

Aquatherm black systems paneler ger dig mysig värme i duschen. Kallt strålande kakelplattor tillsammans med mögelbildning tillhör det förflutna. Den individuella anpassningsförmågan till duschstorlek och duschbeslag möjliggör installation i både nya och gamla byggnader. Aquatherm black system kan anslutas och kombineras med befintlig värmeanläggning eller golvvärmesystem.
 
Använd i duschen
 

7. Spegelvärme och handdukstork

Aquatherm black system installerat bakom en spegel tar enkelt bort all imma. Den enkla installationen och de olika tillgängliga storlekarna gör systemet till det perfekta komplementet till väggvärmen i duschen. Aquatherm black systems paneler är också väl lämpade som osynliga handdukstorkar som ger extra komfort.
 
Spegelvärme och handdukstork
 

8. Golvvärme

Aquatherm black system kan även användas för golvvärme. Den enhetliga ytvärmen förhindrar tillväxt av damm, kvalster och mögelsvampbildning. Oavsett om det är till öppna ytor i verkstäder, produktionshallar eller garage, eller till plattor, parkett och laminat i lägenheter och hus, kan golvkonstruktionen utföras helt individuellt anpassat med black system.
 
Golvvärme aquatherm black system
 

Fördelar med Aquatherm black system

  • Hög komfort med strålningsvärme
  • Inget drag
  • Energibesparande drift
  • Mångsidig
  • Arkitektonisk designfrihet
  • Snabb installation
  • Låg konstruktionshöjd
  • Lämplig för eftermontering
 

Funktionalitet

Den grundläggande idén med Aquatherm black system är att skapa ett termiskt balanserat utrymme som förbättrar välbefinnande. Aquatherm black systems teknik är därför inte fokuserad på luftvärme och cirkulation, utan snarare värmestrålning från härdade väggar eller tak, direkt in i rummet och på de som är i rummet. Black systems relativt stora uppvärmningsytor gör att temperaturen på värmningsytan kan ställas in lågt, vilket ger en lugnande värme. Detta är en fördel jämfört med små och heta ytor, som de som finns i radiatorer eller konvektorer.

På grund av den lägre flödestemperaturen (25 till 35 ° C) är black system idealiskt lämpat att arbeta i kombination med system som genererar värme vid lägre temperaturnivåer, såsom kondenseringsteknologi och alternativa energikällor.

En annan fördel är minskad luftrörelse. Detta minskar dammturbulens och skapar en jämn fuktighetsnivå.

Strålningsvärme från vägg- och takvärme kan spara 25 till 30 procent i energikostnader och ger ett viktigt bidrag till ett hälsosamt inomhusklimat och byggnadens värde.

Komfortfördelar

Måttliga temperaturbörvärden (25 till 35 ° C) med stora uppvärmningsytor ger en jämn strålningsbalans. Den direkta värmestrålningen ger människokroppen en bekväm och mysig värme. Lufttemperaturen kan ställas in lägre jämfört med konventionella uppvärmningstekniker (som radiatorer eller konvektorer), men ger fortfarande exceptionell termisk komfort för personen i rummet.

FIELD

 

APPLICATION

PRODUCTS

Ceiling

 

Metal

aquatherm black system aquatherm black system High-performance modules

> Clamping system

> Strip grid system

> Sail

 

 

gypsum plasterboard

aquatherm black system aquatherm black system High-performance modules

> perforated

> unperforated

 

Ceiling system with insertion plate

aquatherm black system aquatherm black system High-performance modules

> Metal insertion plate

> Insertion plate made of gypsum plasterboard

> Insertion plate made of mineral fibre

 

Ceiling system with free convection

aquatherm black system

> Suspended

> With direct mounting

 

 

 

Wall

 

Metal stud wall

aquatherm black system

Wooden framework

Wooden substructure

Plastered

 

 

 

Floor

 

Floor

aquatherm black system

 

Sports-floor-heating/Industrial surface heating

aquatherm orange system

 

Panelbredd

Panellängd

24 cm

28 cm

32 cm

36 cm

40 cm

48 cm

52 cm

56 cm

60 cm

68 cm

80 cm

100 cm

40 cm

50 cm

60 cm

70 cm

80 cm

90 cm

100 cm

120 cm

140 cm

160 cm

180 cm

200 cm

225 cm

250 cm

275 cm

300 cm

325 cm

350 cm

375 cm

400 cm

425 cm

450 cm

475 cm

500 cm

 

Materialet fusiolen® PP-R

 
Aquatherm black system är uteslutande tillverkat av fusiolen® PP-R. De fysiska egenskaperna matchar speciellt kraven i uppvärmnings- och kylsektorn.
 
De exceptionellt goda svetsegenskaperna erbjuder maximal säkerhet och hållbarhet. fusiolen® PP-R ger också hög temperatur- och tryckbeständighet.
 
En permanent driftstemperatur på 70 ° C är inga problem. Normalt arbetar Aquatherm black system vid väsentligt lägre temperaturer än konventionella värmesystem.
 
I kombination med Aquatherm blue pipe systemet (även tillverkat av fusiolen® PP-R) för klimat, värme, och industriteknik, erbjuder aquatherm och ReTherm Kruge en komplett lösning för värme- och kylgeneratorer.

 

Anslutningsteknologi del 1: Fusion

Aquatherm black systems paneler ansluts till varandra genom fusionssvetsning. Genom att värma upp anslutningsdelarna bildar plasten en sammanhängande, homogen, och permanent anslutning. Med det heltäckande utbudet av Aquatherm green pipe rördelar kan både individuella anslutningar och kompletta stora system byggas, inklusive distributionsteknologi. Övergångar till Aquatherm grey pipe rör, till Aquatherm orange system, och en 15 mm pressanslutning kompletterar systemet.
 
black system fusionssvetsning black system fusionssvetsning black system fusionssvetsning

Anslutningsteknik Del 2: Push-fit-anslutning

Aquatherm black systems paneler ansluts enkelt och säkert i upphängda tak med hjälp av push-fit-anslutningar. Panelerna är försedda med 16 mm plug-in-anslutningar, på vilka push-fit-anslutningen måste sättas in så långt som möjligt. Ringen på snabbkopplingen är utrustad med rostfria tänder, vilket håller kontakten ordentligt i fogen. De två integrerade O-ringarna ger en helt tät och säker anslutning. Ringen och O-ringen hålls på plats av en mässingslåsring.

Aquatherm black system snabbkoppling Aquatherm black system snabbkoppling Aquatherm black system snabbkoppling

 

Ladda ner fullständig katalog

Aquatherm Retherm Kruge black system katalog