Warning: Undefined variable $headvid in /home/rethermk/public_html/wp-content/themes/seodr/template-simplehead.php on line 52

Vårt hållbarhetsarbete

Hållbarhet är viktigt för oss, och vi definierar hållbarhet brett: Våra produkter ska vara hållbara i bemärkelsen att de håller och fungerar länge. Det gör investeringen både ekonomiskt och miljömässigt hållbar för kunden. Men vi nöjer oss inte med det, utan jobbar kontinuerligt med att höja både vår kvalitet och våra miljöambitioner. Sedan 2017 är vi glada över att kunna säga att ReTherm Kruge är certifierade enligt ISO-standard 9001 och 14001.

 

CO2-utsläpp på rör och rördelar från Aquatherm

Vi kan redovisa CO2-e utsläpp på samtliga rör och rördelar från Aquatherm. Vid byggprojekt som kräver detta kan ni få en sammanställning på just ert projekt. I en rapport från ett stort byggprojekt i Oslo konstateras det att man minskar CO2-e avtrycket med 65% om man ersätter föreskrivna rör med PP-rör!

Sedan 2017 är vi glada över att kunna säga att ReTherm Kruge är certifierade enligt ISO standard 9001 och 14001. Vi arbetar kontinuerligt med att utvecklas, både med vårt miljö och vårt kvalitetsarbete.

Hållbara rörsystem från Aquatherm

Aquatherm är världsledande tillverkare när det gäller rörsystem av miljövänlig polypropylen (PP). Alla processer under tillverkningen är inriktade på att spara resurser, minimera energianvändningen och undvika eller återvinna avfall. Till exempel återvinns avfallet från produktionsprocessen i största möjliga utsträckning och bearbetas sedan till nya produkter. Kylvattnet som krävs för produktionen kommer inte i kontakt med några kemikalier utan kan återförs oförändrat till vattencykeln.

Polypropen kännetecknas inte bara av en lång livslängd utan också av att vara mycket miljökompatibelt och återvinningsbart. Vi kan redovisa CO2-e utsläpp på samtliga rör och rördelar från Aquatherm. Vid byggen som kräver detta kan ni få en sammanställning för just ert projekt. I en rapport från ett stort byggprojekt i Oslo konstateras det att man minskar CO2-e avtrycket med 65 % om man ersätter föreskrivna rör med PP-rör!

Sunda Hus och Svanen

Vi jobbar ständigt med att välja ut produkter som både har hög kvalitet och är miljömässigt hållbara. Du kan hitta många av våra produkter i Sunda Hus och också listade i Svanens databas över produkter som kan användas i ett Svanenmärkt byggprojekt.

Vårt bisamhälle

Sedan 2019 har vi 2st fina bisamhällen på vårt tak i Västra Frölunda och de är en del i vårt hållbarhetsarbete som bidrar till den biologiska mångfalden och en hållbar utveckling i vår närmiljö.

Bin är fantastiska insekter som bidrar till pollineringen av växter och träd, vilket i sin tur ger oss en mängd olika frukter och grönsaker. Det är känt att bin är hotade på grund av miljöförändringar och användningen av bekämpningsmedel i jordbruket. Därför är det viktigt att främja deras överlevnad genom att ha bisamhällen som stödjer deras livsmiljö och hälsa.

Under åren har vi fått följa våra bin och det har vuxit från att ge en skörd på 39 kg till att nu få 51 kg härlig honung! För att få ihop den senaste skörden har våra bin besökt närmare 400 miljoner blommor i närområdet!

Transporter

Vi på ReTherm Kruge jobbar ständigt med att välja produkter som har hög kvalitet och som även är miljömässigt hållbara. Att ha koll på transporterna till våra kunder är en stor och viktig del i det totala miljöarbetet. Vi har vår egen turbil som dagligen levererar till våra kunder i Göteborgsområdet. Lastbilen körs med fossilfritt bränsle och när det finns möjlighet så väljer vi klimatkompenserad frakt på övriga transporter inom Sverige.

Hållbar konsumtion och produktion

För oss är det viktigt att informera om hur våra produkter ska användas för att minimera miljöpåverkan. Våra kunder skall känna att våra produkter är enkla att installera genom vårt utbildningsmaterial så fler kan lära sig om våra produkter och känna säkerhet. Våra produkter nyttjas då mer effektivt och det spar tid vid installation.
Vi tar ev. farliga ämnen i beaktning redan vid produktutvecklingsstadiet eller vid nytt sortiment. De är med i processen från start. Detta är viktigt för att sänka påverkan på klimat, miljö och människors hälsa.

Vi har dokumenterat CO2 påverkan per produkt på hela vårt PP Rörsystem-sortiment.

Vi minskar vår klimatpåverkan med el-bilar

Användningen av elbilar är en av de mest effektiva metoderna för att minska klimatpåverkan från transportsektorn. Istället för att använda fossila bränslen som bensin eller diesel, drivs elbilar av batterier som laddas med elektricitet. Genom att använda elbilar istället för traditionella fordon kan vi minska vårt koldioxidutsläpp markant och därmed bidra till att bevara miljön.

Elbilar bidrar till hållbarheten på flera sätt. Förutom att de minskar utsläppen av växthusgaser och bidrar till att minska den globala uppvärmningen, så är de också mer energieffektiva än traditionella fordon. Det innebär att vi kan minska vårt energiförbrukning genom att använda elbilar, vilket också är en viktig faktor för att säkerställa hållbarhet på lång sikt.

Sammanfattningsvis kan vi säga att användningen av elbilar är en viktig del av hållbarheten. Genom att minska vårt klimatavtryck, kan vi bidra till att bevara vår planet och säkerställa en hållbar framtid för kommande generationer.

Stena Recycling

Återvinning är en viktig del av en hållbarheten och vi är positiva till att få hjälp av Stena Recycling för att ta hand om våra återvinningsbara material. Genom återvinning kan vi minska mängden avfall som hamnar på soptippar och istället återanvända material som annars skulle ha förbrukats.

Stena Recycling är en återvinningspartner som har lång erfarenhet av att hantera återvinningsbara material. De erbjuder en rad olika tjänster som inkluderar insamling, sortering och bearbetning av material. Genom att använda oss av en sådan partner kan vi vara säkra på att våra återvinningsbara material hanteras på ett korrekt och effektivt sätt.