FAQ

FAQ

Vanliga frågor och svar

PP / SHT

 

Kan man reparera ett spik/borrskadat Fusiotherm/Climatherm rör?

Ja. Beställ ett reparationset från oss så lagar man lätt skadan.

 

Hur tätt ska jag sätta upp svep om jag använder stödskenor från ReTherm Kruge?

Dim. 20mm rör skall klamras 1,5m, dim. 25, 32 & 40mm skall klamras på 2 meter. Större dimensioner skall klamras var 3:e meter.

 

Vad har Fusiotherm och Climatherm för friktionstal (råhetstal)?

0,007mm

 

Hur länge ska man värma när man sadelsvetsar?

Värm i 20-30 sek när sadeln ligger helt an mot svetsdornet.

 

Vad bör man tänka på vid installationer i kalla miljöer?

Svetstiderna för PP skall ökas med 50 % om omgivningstemperaturen är under +5 °C. SHT skall förvärmas i handen innan uppkragning vid temperaturer under +5 °C.

 

Kan man använda Fusiothermrör (Green Pipe) till kyla?

Ja, men endast till 0˚C. Vi rekommenderar Climathermrör (Blue Pipe) till kyla (klarar temperaturer ner till -20 ˚C).

 

Kan man sätta på en koppling på PP- rör utan att svetsa?

Är det en tillfällig åtgärd kan man använda en plaströrskoppling, men inte på varmvatten. För permanent bruk skall man svetsa.

 

AVLUFTNING / AVGASNING

 

I hur höga byggnader kan man använda Spirovent luftavskiljare?

Max 20 meter, sedan rekommenderar vi Spirovent Superior istället för optimal avluftning även på de översta våningarna..

 

Fungerar en avgasare i ett system med 0,7 bars tryck?

Nej. Minsta tryck är 1 bar.

 

Kan man använda glykol i ett system med Spirovent avluftare/avgasare?

Ja, Spirovent klarar en glykolkolhalt på 30 % 

 

FRÄNKISCHE

 

Kan man pressa 32mm Fränkische kopplingar med TH pressbackar?

Ja, det går bra.

 

Vad bör jag tänka på när jag kalibrerar röret med ett borrmaskinmonterat kalibreringsverktyg?

Verktyget får max rotera med en hastighet av 500 rpm.