OM Fränkische Kopplingar

Fränkische Kopplingar

Alpex F50, Alpex L, Alpex plus

Korrosionsfria Presskopplingar

ReTherm Kruge och Fränkische använder högkvalitativ PPSU i sina kopplingar, för att materialet garanterar högsta hållfasthet och unika egenskaper. Rördelarna är helt korrosionsfria och okänsliga mot beläggningar och inträngning av substanser i vattnet. De är trycktåliga och motståndskraftiga mot kemikalier, även under lång tid och vid höga temperaturer. PPSU är säkert att använda för livsmedel och avger inga skadliga ämnen, vilket gör det lämpligt att använda även till medicinska ändamål. En del kopplingar, t.ex. gängövergångar är gjorda av avzinkningshärdig mässing med lågt blyinnehåll.

 


alpex F50 PROFI® koppling 16 - 32 mm

Materialet PPSU (Polyphenylsulfone) ger starka kopplingar som är motståndskraftiga mot spänningskorrosion och utomordentliga egenskaper vid höga temperaturer.

Alpex F50 produkterna
 

Alpex rör från ReTherm Kruge med pressback

 

1 koppling – 5 olika presskonturer passar!

Med alpex F50 PROFI® koppling 16- 32mm, erbjuder Fränkische fördelen med att kunna använda 5 olika presskonturer. Alla alpex F50 PROFI® kopplingar kan pressas med F, TH, U, H och VP pressbackar, ihop med diverse olika pressmaskiner. En klar fördel för montören som inte behöver köpa nya pressbackar!

 

5 olika presskonturer passar till Fränkisches system


Presskopplingar med läckageindikering

 

Alpex L koppling 40 - 75 mm - Erkänt hög kvalitet

Alpex L kan pressas med presskontur F och utgör ett växande sortiment kopplingar i stora dimensioner och är ett utmärkt komplement till alpex F50 PROFI®. Alpex L kopplingarna är tillverkade i PPSU plast eller avzinkningsbeständig mässing och har presshylsor av rostfritt stål. Kopplingarna i dimension 40-75 mm kan enkelt monteras med pressverktyg.

 

Alpex L produkterna

 

Alpex L från ReTherm Kruge och Fränkische

 

Kontrollerad säkerhet med läckageindikering på kopplingarna 16 - 75 mm

På grund av rörens och kopplingarnas höga kvalitet och snäva toleranser, har vi försett kopplingarna med läckageindikering. Anledningen är att man vid provtryckningen omedelbart skall upptäcka om någon koppling inte är pressad, så att man kan undvika ev. vattenskador i ett senare skede. En opressad koppling skall alltså läcka! Denna förprovning måste ske inom intervallet 1,0-6,5 bars tryck.

Lågt tryckfall

Fränkische har utvecklat presskopplingarna ytterligare och ReTherm Kruge kan nu erbjuda en koppling med större invändig diameter vilket ger en högre flödeskapacitet. Kopplingen är unik på marknaden och detta är en stor fördel då tryckfallet blir lägre och vattensystemet väsentligt mycket tystare.

 


Instickskopplingar - Förenklar installationen

 

alpex-plus® – en enklare koppling!

Under de senaste åren har tekniken för att sammanfoga rör för VVS system utvecklats konstant. Utvecklingen har gått från svetsning och lödning av metalliska material till gängor och kopplingar i kompositmaterial. Den senaste tidens utveckling har gett en ny typ av kopplingar dvs. instickskopplingar. Den innovativa Fränkische alpex-plus instickskopplingen i dimensionerna 16, 20 och 26 mm utmärker sig genom den säkra och genomtänkta designen som underlättar montagearbetet för installatören. Högkvalitativa material och en innovativ säkerhetsindikator ger tillförlitlighet och trygghet. Reducerad installationstid genom den innovativa instickskopplingen i smidig design samt full kompabilitet med alla Fränkische kompositrör i dimensionerna 16 - 32 mm gör Alpex-plus till förstahandsvalet. I tillägg till DVGW godkännande, som verifierar den höga kvalitén i alpex-plus systemet ger vi även en 10 årig garanti för hela alpexplus sortimentet. Den innovativa gröna indikatorn gör så att man ser om röret har tryckts in tillräckligt långt i kopplingen.

 

Alpex Plus produkter 

 

Alpex Plus koppling från ReTherm Kruge

 

Snabbt, enkelt och säkert

alpex-plus kopplingar är snabba och enkla att installera: kalibrera/grada (med samma verktyg), tryck in röret - klart.

Det bekväma arbetssättet underlättar och påskyndar arbetet markant. Tack vare den unika designen är Fränkische instickskopplingar särskilt lämpliga för installationer i trånga utrymmen. Den innovativa designen möjliggör en enkel och god isolering av rörsystemet då man kan skjuta isoleringen över den kompakta kopplingen. Använder man kopplingen tillsammans med förisolerade alpexrör kan man mycket enkelt få ett komplett isolerat system.

 

 


Säkra kopplingar

Vi använder bara de bästa materialen för den innovativa alpex-plus kopplingen samt presskopplingen alpex F50 PROFI. Basen är tillverkad av högvärdig polyphenylsulfone (PPSU) plast. Detta material är testat i rymden och har väldigt god slagtålighet och innehåller inga skadliga ämnen. Gängade övergångar och skruvkopplingar är tillverkade av avzinkningshärdig mässing enligt standarden DIN EN 12164. Vi använder rostfritt stål för hylsan och gripringslåsningen vilket gör den särskilt lämplig för tuffa miljöer. Den nya instickskopplingen har en innovativ indikator som visar när röret är helt och fullt instucket i kopplingen. Röret är korrekt sammanfogat då indikatorn på kopplingen blir grön.

 

ReTherm Kruge erbjuder installatören ett komplett och genomtänkt produktutbud. Genom kompabiliteten kan installatören välja att antingen använda den beprövade presskopplingen alpex F50 PROFI eller den nya instickskopplingen alpex-plus. Båda kopplingarna passar till alla Fränkische rör.