Om Oss

Möt ReTherm Kruge

Rörsystem för värme, kyla, sprinkler och tappvatten

ReTherm Kruge i korthet

ReTherm Kruge ingår i Kruge Piping Systems Group och ägs av Ernströmgruppen. Ernströmgruppen AB är ett privat industrikonglomerat med 43 års erfarenhet, som utvecklar och förvärvar välskötta företag inom utvalda framtidsnischer. ReTherm Kruge AB är specialister inom rörsystem för värme, kyla, tappvatten och sprinkler. Bolaget omsätter idag ca 80 MSEK och har 28 anställda.

ReTherm Kruges affärsidé & vision

 

Affärsidé

Med mycket hög servicenivå och tekniskt kunnande, erbjuder vi kompletta rörsystem samt luft- och smutsavskiljare till tappvatten, kyla, värme och sprinkler

Vision

ReTherm Kruge AB skall bli en pådrivande aktör för ökad användning av hållbara och kostnadseffektiva rörsystem på den svenska marknaden.

 

ReTherm Kruges verksamhetspolicy

Retherm Kruge strävar efter att uppfylla sina kunders krav och förväntningar genom att leverera produkter med Rätt Kvalitet, i Rätt Tid, till Rätt Pris. Det är även viktigt för oss att hålla högsta möjliga servicegrad för att överträffa förväntningar och bli en självklar samarbetspartner för våra kunder. Detta uppnår vi genom att fokusera på våra värdeord: Tillsammans, Engagemang, Kunskap, och Kvalitet – Bästa val.

Vårt sortiment skall bestå av produkter som har den kvalitet våra kunder efterfrågar samt gör deras vardag enklare. Vi skall leverera system och lösningar som leder till ett mer energieffektivt och hållbart byggande.

Vi åtar oss ansvaret att följa de bindande miljö- och byggnadskrav som rör vår organisation. Vi följer utvecklingen av dessa krav är för att vara det kunskapsföretag i branschen vi har som mål att vara.

Utöver att leverera produkter som leder till ett mer hållbart byggande arbetar vi aktivt för att ha så liten miljöpåverkan som möjligt.

Vi arbetar med kontinuerliga förbättringar för att skapa en mer effektiv organisation samt radera hinder som försämrar våra kunders upplevelse av att samarbeta med oss. När vi har ett smidigt och fungerande samarbete inom Retherm Kruge så leder det till ökad kundnöjdhet.

ReTherm Kruges kvalitets och miljöarbete