blue pipe

blue pipe

Rörsystem för värme, kyla, luft och industriapplikationer

Aquatherm blue pipe från ReTherm Kruge

Aquatherm blue pipe är vårt rörsystem för specialapplikationer, såsom värme, kyla, luft och industriapplikationer

Aquatherm blue pipe rörsystem är tillverkat av korrosionsbeständig polypropen och är idealisk för transport av kylnings- och värmemedier i slutna system. Det är särskilt väl lämpat för en mängd olika industriella tillämpningar. Plastens fysiska egenskaper, såsom dess höga temperaturkapacitet och tryckmotstånd, är anpassade efter de specifika behoven i uppvärmnings- och kylsektorn.

aquatherm blue pipe rör från ReTherm Kruge


Aquatherm blue pipe fusionssvetsas med en enkel och pålitlig värmemetod, som ger en praktiskt taget läckfri och homogen enhet med utmärkt säkerhet och hållbarhet. Aquatherm blue pipe kombinerat med aquatherm green rördelar ger all teknik och komponenter som krävs för rörinstallation av kommersiella luftkonditionerings- och värmesystem och industriella applikationer. Blue pipe är även perfekt för värmeåtervinning, köldbärare och tekniska applikationer. Rörsystemet har en mycket stor kapacitet och klarar dimensionerande medietemperaturer från -20° till +90° C. Blue Pipe finns i dimension 16 mm till 630 mm, vilket gör systemet flexibelt och fördelaktigt vid dimensionering av större kylanläggningar.

Blue Pipe OT är ett modernt fiberförstärkt kompositrör med en effektiv syrebarriär som är anpassat till system där höga krav ställs på media och att eliminera syreinnehåll.

Dimensioner av aquatherm blue pipe från ReTherm Kruge

Standarddimensioner aquatherm blue pipe (SDR)

SDR 7,4

SDR 11

SDR 17,6

Översikt över olika rör aquatherm blue pipe från ReTherm Kruge

Fördelar med Aquatherm blue pipe rör och tillverkningsprocess

  • Korrosionsfritt och kemikalieresistent
  • Mycket god isoleringsförmåga
  • Låg vikt i jämförelse med metallrör
  • Liten längdutvidgning och längre klamringsavstånd
  • Ett mer hållbart val av rörsystem
  • Ett rörsystem med mycket hög kapacitet generellt
  • Stor flexibilitet vid installation med insvetssadlar
  • Helt återvinningsbart
  • Enkel sammanfogning genom fusionsteknik och stumsvetsning
  • Lägre behov av isolering än med metallrör

 

Användningsområden:

Område aquatherm green pipe aquatherm blue pipe
Tappvatten  
Värmesystem
Klimat
Kylanläggningar
Simbassäng
Kemikalietransport
Regnvattenstransport  
Bevattning
Luftkompressionssystem
Golv- och väggvärme
Applikationer inom fartygskonstruktion
Fjärrvärmesystem
Bergvärmeapplikationer
Jordbruk