Aquatherm

PP Rörsystem

green pipe - blue pipe - red pipe

Läs vår tekniska dokumentation om PP Rörsystem

ReTherm Kruge PP Rörsystem Teknisk dokumentation

 

Green Pipe SDR 9

Den nya generationen Green Pipe för tappvatten

Som världens största tillverkare leder Aquatherm utvecklingen när det gäller rörsystem av Polypropylen (PP). Genom att hela tiden flytta gränsen för PP materialets sammansättning har det nya gröna pp röret Green Pipe SDR 9 nu tagit form. Ett toppmodernt multilager och fiberförstärkt kompositrör som är anpassat för framtidens byggprojekt. *Green Pipe hette tidigare Fusiotherm.

"Längdutvidgningen reduceras med 75% jämfört med vanliga plaströr genom den glasfiberförstärkta kärnan"

Green Pipe SDR 9 är en kombination av innovativ tillverkningsteknik och utveckling av PP materialets sammansättning. Det nya röret för tappvatten har tunnare godstjocklek och lägre vikt men har större kapacitet och överlägsna tekniska egenskaper. Green Pipe finns i dim. 20 - 450 mm vilket innebär stor kapacitet och är optimalt för alla typer av projekt.

Green Pipe rörsystem


Fördelar med Green Pipe:

■ Tunnare godstjocklek med SDR 9 och betydligt lägre vikt

■ Betydligt större flödeskapacitet jämfört mot Fusiotherm SDR 7,4

■ Fusiotherm är livsmedelsklassat

■ Oförändrad tryck-klass

■ Samma låga längdutvidgning med Fusiotherm SDR 9

■ Mycket låg miljöpåverkan

■ Återvinningsbart

■ God isoleringsförmåga

■ Helt fritt från korrosion

■ Ingen kalkbeläggning

■ Blyfria avstängningsventiler

■ Enkel sammanfogning genom fusionsteknik

Gå till Fusiotherm SDR 9/7,4 - 4 meters

Gå till Fusiotherm SDR 9 - 3 meters

Gå till Fusiotherm SDR 6 -4 meters

 


Blue Pipe SDR 11 (tidigare Climatherm och Climatherm OT)

Blue Pipe är ett rörsystem i Polypropylen (PP) för värme, kyla och tekniska applikationer

Innovation har varit ledordet när det nya Blue Pipe OT röret togs fram och den diffusionstäta spärren flyttades längre ut mot rörets ytterkant. Blue Pipe OT är ett modernt fiberförstärkt kompositrör med en effektiv syrebarriär som är anpassat till system där höga krav ställs på media och att eliminera syreinnehåll.

Blue Pipe är perfekt för värmeåtervinning, köldbärare och tekniska applikationer. Rörsystemet har en mycket stor kapacitet och klarar dimensionerande medietemperaturer från -20° till +90° C. Blue Pipe finns i dimension 20 mm till 630 mm, vilket gör systemet flexibelt och fördelaktigt vid dimensionering av större kylanläggningar.

Blue pipe rörsystem

Fördelar med Climatherm blue pipe

■ Korrosionsfritt och kemikalieresistent

■ Mycket god isoleringsförmåga

■ Låg vikt genom tunnare godstjocklek

■ Liten längdutvidgning och längre klamringsavstånd

■ Ett hållbart val av rörsystem

■ Ett rörsystem med mycket hög kapacitet generellt

■ Stor flexibilitet vid installation med insvetssadlar

■ Helt återvinningsbart

■ Enkel sammanfogning genom fusionsteknik och stumsvetsning

 

Gå direkt till Climatherm Faserrör SDR 11/7,4

Gå direkt till diffusionstäta Climatherm faserrör SDR 11/7,4

 


Red Pipe

Ett rörsystem för sprinkleranläggningar

Red Pipe rörsystem för sprinkleranläggningar är tillverkat av Polypropen (PPR-80) med inbyggd brandhämmare och fiberförstärkt kärna vilket ger rören unika egenskaper. Precis som övriga rörsystem av PP material används fusionsteknik vid svetsning vilket gör installation och montering både enkel och smidig. Red Pipe sprinklersystem är helt korrosionsfritt och säkerställer därför funktionen i hela anläggningen just när du behöver den som mest. Ett nästan helt underhållsfritt sprinklersystem för framtiden. Detta kallar vi innovativ brandsäkerhet.

Red Pipe rör Insvetssadel red pipe

 

Fördelar med Red Pipe sprinklerrörsystem:

■ Godkänt för både exponerad och inbyggd förläggning enl. SBSC

■ Firestop red pipe kan gjutas in

■ Helt korrosionsfritt vilket ger lång livslängd, lite underhåll och god funktion

■ Normal och låg risk-klass LH och OH1, boendesprinkler, hotell, kontor, skolor etc.

■ Inbyggd brandhämmare som säkerställer höga krav på sprinklersystemet

■ Red Pipe har lågt tryckfall och finns i dimension upp till 125 mm

■ Smidig och enkel sammanfogningsteknik

■ Effektivt att prefabricera och därmed spara värdefull tid

■ Red Pipe sprinklersystem ritas och dimensioneras på samma sätt som stålrör

■ Mycket låg miljöpåverkan vid tillverkning